Üyelik Sözleşmesi

 

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

 

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren kullanıcı sözleşmesinin www.meyvesehri.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

 

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halin lütfen www.meyvesehri.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgileriniz yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

Meyve Şehri, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 1. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

 

www.meyvesehri.com tüm üyelerine açıktır.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

 

 1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
 2. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
 3. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ( bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasında ) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kullanıcı sorumludur.Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adres, elektronik posta adres, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
 4. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

 

 

 

 1. İÇERİK KULLANIMI
  1. Meyvesehri.com içeriğinde yer bölge bütün bölge adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ( ‘materyaller’ ) ve bunlara ilişkin fikri sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsin veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer bölge herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya meyve şehri izni olmadan link vermek yasaktır.
  2. Bu sayfaların tasarımlarında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı meyve şehrine aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
  3. Meyvesehri.com a iletilen tüm eleştirilerin hakkı meyve şehri ne aittir, istenildiği takdirde pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

 

 

 1. SORUMLULUKLAR
  1. Meyvesehr.com u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve meyvesehri.com u geliştirmektir.
  2. Meyvesehri.com kullanıcısı , kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra iş bu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek meyvesehri.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
  3. Kullanıcı meyvesehri.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir Sanat eserleri Kanunu,Marka ve Patent haklarını korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasa düzenlemeler, borçlar yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile meyvesehri.com un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebi ile doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
  4. Kullanıcının iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya meyvesehri.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, kullanıcının meyvesehri.com dan yararlanması meyvesehri tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
  5. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin meyvesehri.com u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
  6. meyvesehri.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorunluluğundadır ve meyvesehri.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeni ile kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden meyvesehri.com sorumlu tutulamaz.
  7. Kullanıcı, meyvesehri.com dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
  8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından meyvesehri.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
  9. meyvesehri.com da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı meyvesehri.com a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz
  10. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
  11. meyvesehri.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. meyvesehri.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  12. meyvesehri.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
  13. Sitenin belli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
  14. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için lütfen ‘ Gizlilik Politikası’ bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile meyvesehri.com un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. meyvesehri.com kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve / veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/ adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 

 

 1. MEYVE ŞEHRİ ‘ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. meyvesehri.com kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi  ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının meyvesehri.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, meyvesehri.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
  2. meyvesehri.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için iş bu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. meyvesehri.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı iş bu hakkı kabul eder. meyvesehri.com herhangi bir değişiklik  olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, meyvesehri.com da yayınladığı andan itibaren geçerli olacak ve meyvesehri.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı oalcaktır. İş bu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri meyvesehri.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın meyvesehri.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
  1. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sitemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren meyvesehri.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya iş bu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksınız kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

 

 

 1. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

 

 

 1. TEBLİĞGAT ADRSLERİ
  1. meyvesehri.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının meyvesehri.com a bildirdiği elektronik posta adres bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
  2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
  3. Yine meyvesehri.com un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın meyvesehri.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı bu katılım sözleşmesinde yer bölge maddeleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.